skip to Main Content

Plenární zasedání ČAZV v roce 2019

Dne 5. 3. 2019 proběhlo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd (ČAZV) za účasti zástupců výzkumných organizací a univerzit. Tentokrát se zasedání uskutečnilo v budově Ministerstva zemědělství. Všechny přítomné přivítal místopředseda předsednictva ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Poté v…

Upozornění pro autory článků časopisů ČAZV

Prosíme, nekomunikujte záležitosti týkající se platby poplatku za redakční zpracování Vašeho článku s jinými emaily nežli s emaily s doménou @cazv.cz. Vaše platby za redakční zpracování článku prosím provádějte online přímo z redakčního systému časopisu, či převodem na bankovní účet ČAZV. Upozorňujeme, že platby přes Pay Pal nepřijímáme.

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – RIV 2019

V roce sběru 2019 budou dodávány do RIV pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích. Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování, nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 31. 5. 2019, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, tj. do 9. 9. 2019.

Zasedání redakční rady časopisu Plant Protection Science

Dne 20. 2. 2019 proběhlo v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze zasedání redakční rady časopisu Plant Protection Science. Předseda redakční rady, prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., a předseda předsednictva ČAZV,  RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., poděkovali v úvodním slovu RNDr. Marcele…

Tisková zpráva z únorového jednání předsednictva ČAZV

Dne 5. 2. 2019 se v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo jednání předsednictva ČAZV. Zasedání bylo mimo řádné agendy předsednictva věnováno především organizaci Cen ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a…

ČAZV je členem Platformy pro bioekonomiku České republiky

ČAZV se stala členem Platformy pro bioekonomiku České republiky, jejíž aktivity můžete sledovat na webových stránkách https://bioeconomy.czu.cz/cs/. Platforma pro bioekonomiku České republiky (dále jen Platforma) vychází ze základní definice bioekonomiky. Definice zahrnuje výrobu obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na výrobky…

Tisková zpráva z lednového jednání předsednictva ČAZV

Dne 8. 1. 2019 se v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo jednání předsednictva ČAZV. Zasedání bylo věnováno především plánovaným akcím v novém roce, strategii k rozšiřování a stabilizaci členské základny či vydavatelské činnosti akademie. V rámci jednání byla věnována pozornost…

Vědecké časopisy ČAZV v novém kabátu

Od 1. 1. 2019 jsou vědecké časopisy ČAZV vydávány v novém designu, který pro ČAZV navrhl grafik pan Matyáš Fuchs. Design nových obálek, který vybrala na svých jednáních Vydavatelská rada a předsednictvo, zaujímá především svou jednoduchostí a moderním nádechem a odpovídá…

Náměstek ministra jmenoval editory časopisů ČAZV

V novém číle časopisu Zemědělec 51/2018 si můžete přečíst článek týkající se jmenování editorů vědeckých časopisů ČAZV. Jednotlivé editory jmenoval na podzim tohoto roku náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.  Celý článek si můžete přečíst zde>>

Rok 2020 bude rokem oslav zdraví rostlin

New York, 20. prosinec 2018. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Při této příležitosti se očekává zvyšování povědomí veřejnosti i politiků o významu zdravých rostlin a nutnosti jejich ochrany s vizí naplnit cíle OSN o udržitelném rozvoji.…

Tisková zpráva ze zasedání Odboru rostlinolékařství ČAZV

Rostlinolékařské poradenství, stanovisko odboru k přípravě budoucí společné zemědělské politiky i příprava akcí k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin byli hlavními tématy prosincového zasedání pléna odboru rostlinolékařství ČAZV. V úvodu jednání členové odboru uctili památku významných rostlinolékařů Vlastimila Rasochy, Milana Zapletala a Václava Trojana.…

Tisková zpráva z prosincového jednání předsednictva ČAZV

Dne 4. 12. 2018 se v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo poslední jednání předsednictva v tomto kalendářním roce. Zasedání bylo věnováno především bohaté účasti akademie na národních i mezinárodních konferencích a akcích konaných v listopadu, kde byla…

Zpátky nahoru