skip to Main Content

Stovky parcel s nejnovějšími odrůdami široké škály polních plodin či představení moderní zemědělské techniky každoročně přiláká do Nabočan tisíce návštěvníků. Celostátní polní přehlídka Naše pole se uskutečnila v této lokalitě již po devatenácté. Velké poděkování za organizaci této nejvýznamnější polní přehlídky patří nakladatelství Profi Press a konkrétně jeho řediteli panu Martinu Sedláčkovi. Druhým rokem byla partnerem této akce i Česká akademie zemědělských věd. Velmi si této spolupráce vážíme. Byť ČAZV neměla samostatnou expozici, tak mnohé výsledky výzkumu i šlechtění prezentované na polní přehlídce byly dosaženy v mateřských organizacích členů ČAZV. Předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník při slavnostním zahájení výstavy, kromě poděkování organizátorům za spolupráci, vyslovil přání, aby tento i další polní dny přispěly ke vzdělávání laické veřejnosti a ke zlepšení mediálního obrazu zemědělství jako celku. Již nyní se těšíme na jubilejní dvacátý ročník.

Zpátky nahoru