skip to Main Content

Časopisy ČAZV jsou indexovány v největších světových databázích. Všech 11 časopisů je prezentováno v databázi SCOPUS (Elsevier) a 10 časopisů je registrováno v databázi Web of Science (Clarivate Analytics), z nichž 9 je v Core Collection a má přidělen Impakt Faktor.

Nyní byly zveřejněny nové hodnoty Impakt Faktoru a SCImago Journal Rank (2018) našich časopisů, které se oproti předchozímu roku u většiny časopisů zvýšily. Dva časopisy, konkrétně Plant Protection Science (IF 1.464) a Plant. Soil and Environment (1.337), jsou dokonce zařazeny do kvartilu Q2.

Konkrétní hodnoty všech našich časopisů neleznete zde: https://www.cazv.cz/vydavatelska-cinnost/ 

Zpátky nahoru