skip to Main Content

V novém čísle časopisu Zemědělec 31/2019 se můžete dozvědět, jak se vyvíjely impakt faktory (IF) odborných vědeckých časopisů vydávaných ČAZV. 

Vývoj IF je pro časopisy ČAZV pozitivní, jelikož u většiny došlo k jeho nárůstu a dva z devíti impaktovaných časopisů ČAZV jsou dokonce umístěny ve druhém kvartilu (Q) podle Metodiky 2017+. Ředitelka ČAZV v článku poděkovala za kvalitní práci editorům, koeditorům, členům redakčních rad a všem redaktorkám ČAZV.

Celý příspěvek si můžete přečíst zde >>

Zpátky nahoru