skip to Main Content

Ministr ocenil vědce za projekty přínosné pro zemědělství 

Soutěž vědců, zaměřenou na výsledky, které již nyní nacházejí uplatnění v praxi a řeší palčivé problémy zemědělců, pořádá každoročně Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (ČAZV). Ceny nejlepším výzkumníkům předal ministr Marian Jurečka. První místo získal Jaroslav…

Setkání zástupců ČAZV s paní Ing. Lucií Orgoníkovou

Náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace paní Ing. Lucie Orgoníková diskutovala se zástupci ČAZV o směrech zaměření vědy a výzkumu těchto institucí, řízení a hodnocení výsledků výzkumu, důležitosti tvorby metodik, registrech výzkumných organizací a jiných společných tématech. Účastníci…

Výsledky musíme umět prezentovat

Rozhovor s novým předsedou České akademie zemědělských věd - RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. o poslání a dalším směrování České akademie zemědělských věd. Článek publikován v týdeníku Zemědělec č. 31/2017.
Zpátky nahoru