skip to Main Content

Vědní obor rostlinolékařství v toku času

Odborný recenzovaný časopis specializovaný na ochranu rostlin Rostlinolékař 05-2016 v článku Vědní obor rostlinolékařství v toku času otiskuje krátký příspěvek zpracovaný členy výboru odboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd.

Zajištění efektivnosti prostředků – Zemědělec č.12/2016

Dne 8.3.2016 se uskutečnilo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd. Jako hlavní nosné téma odborné části jednání byla problematika "Hospodaření s vodou v krajině - výzvy a cesty jejich naplnění". Ve vystoupení hostů jednání bylo poukazováno, jak je důležité, aby byla zajištěna efektivnost využívání prostředků směrovaných do vědy a výzkumu z veřejných prostředků.
Zpátky nahoru