skip to Main Content

Představení činnosti naší akademie, prezentace souboru vědeckých časopisů a nabídka bulharským a dalším zahraničním účastníkům publikovat v nich byla součástí úvodní přednášky předsedy předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D. na 22. ročníku mezinárodní konference EcoMountain 2019 pořádané Výzkumným ústavem pro podhorské hospodaření v Troyanu. 
Účastníci konference se živě zajímali o možnost publikovat svoje vědecké práce v našich časopisech. V průběhu konference, které se účastnilo více než 150 výzkumných pracovníků i praktických zemědělců, se Jan Nedělník setkal také s vícepresidentkou Bulharské zemědělské akademie a hovořili o možné spolupráci i tématech včetně bioekonomie.

Zpátky nahoru