skip to Main Content

Dne 23. 5. 2019 se v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo setkání zástupců ČAZV a Platformy pro bioekonomiku ČR (Platforma) za účasti odborníků z MZe, Technologického centra AV ČR a dalších významných institucí. V úvodním slovu všechny přítomné přivítala ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. a představila činnost a poslání ČAZV. Dále slovo převzal předseda Platformy doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. s přednáškou na téma „Bioekonomika v kontextu ekosystémových služeb“. Docent Hájek se věnoval nejen vymezení pojmu bioekonomika, ale i dalších souvisejících pojmů, a představil priority a strategie bioekonomiky.

V dalším bodě jednání vystoupil předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který představil iniciativu BIOEAST a strategie probíhající v rámci této iniciativy na národní úrovni.

V závěru jednání informovala tajemnice Platformy Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. o již realizovaných i plánovaných propagačních akcích, na kterých bude ČAZV s Platformou spolupracovat.

Ředitelka ČAZV děkuje všem účastníkům za aktivní účast na jednání, která vedla k podnětné a přínosné diskusi.

Zpátky nahoru