skip to Main Content

V novém čísle časopisu Zemědělec 31/2019 si můžete přečíst o plánovaných workshopech pořádaných  ve spolupráci ČAZV s Platformou pro bioekonomiku ČR (Platforma). 

V rámci prvního workshopu pořádaného 23. září 2019 na ČAZV (Velký sál Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2) bude kladen důraz na problematiku zpracování dřeva a právní regulace tohoto odvětví. Druhý navazující workshop pořádaný 26. září 2019 na půdě Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze cílí na ukázku příkladů dobré a špatné praxe v recyklování dřeva. Oba workshopy jsou určeny nejen odborné, ale především široké veřejnosti, která má o tuto velmi aktuální tématiku zájem. 

Celý článek týkající se spolupráce ČAZV a Platformy naleznete zde >>

Zpátky nahoru