skip to Main Content

Rozšířené zasedání členů pícninářské komise Odboru rostlinné výroby ČAZV se uskutečnilo 21. května 2019 v Závišíně. Inciátorem setkání, kterého se zúčastnili pícnináři z celé ČR,  byl přeseda komise Ing. Ivan Houdek. Kromě aktivních členů se zúčastnili i emeritní šlechtitelé a výzkumníci. Experti diskutovali o výzvách souvisejícíh se změnou klimatu, vysychání půdy a ztrátě úrodnosti a kvalitě píce v období sucha.

Setkání se uskutečnilo v předvečer návštěvy dlouhodobého travního stacionáru, který byl na lokalitě Závišín u Mariánských Lázních založen před 50 lety. Tento stacionár má v současné době v péči UKZUZ, který při této příležitosti uspořádal pracovní seminář 22. května 2019. Účastníci z řad zemědělců i pícninářů ocenili význam dlouhodobých pokusů. Dlouhá časová řada experimentálně ověřovaných zásahů na jednom místě je nesmírně cenným zdrojem informací. Aplikace poznatků z těchto dlouhodobých pokusů může pozitivně ovlivnit pratotechnické zásahy na trvalých travních porostech.

 

Zpátky nahoru