skip to Main Content

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR byla 13. 6. 2019 místem předávání ocenění autorům vítězných prací v soutěži středních zemědělských škol a gymnázií s názvem „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“. Hlavním pořadatelem již třetího ročníku této soutěže je Česká společnost rostlinolékařská a záštitu převzal Mgr. Radek Holomčík,  místopředseda Zemědělského výboru PS PČR. Velmi potěšitelný je stále zvyšující se zájem středních škol a jejich studentů o aktivní účast v této soutěži. Obor rostlinolékařství jako jeden z nosných a rozhodujících oborů pro konečnou kvalitu a zdravotní nezávadnost zemědělských surovin a potravin z nich vyráběných byl zdůrazněn v úvodních projevech hostů. Vedle pana poslance Holomčíka a předsedy ČSR Ing. Vladimíra Řeháka vystoupili zástupci MZe ČR, ÚKZÚZ a Asociace mladých agrárníků. O významu rostlinolékařství hovořil také ve svém úvodním vystoupení předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník. ČAZV se velmi ráda podílela na tomto slavnostním shromáždění a bude ráda nápomocna i při čtvrtém ročníku, o jehož pořádání projevili zástupci středních škol velký zájem.

 

 

Zpátky nahoru