skip to Main Content

XXIII. Rostlinolékařské dny 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat již na XXIII. Rostlinolékařské dny spolupořádané ČAZV, které se letos konají 3. a 4. 11. 2021 v Domě techniky v Pardubicích. Konference na téma Role rostlinolékařství v ochraně potravinových řetězců při změně klimatu je určena pracovníkům…

Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021

Ve čtvrtek 26. 8 2021 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021 - Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

ČAZV na Zemi živitelce

ČAZV se stejně jako v minulých letech účastní agrosalonu Země živitelka a najdete nás ve stánku Ministerstva zemědělství ČR. Přijďte se podívat, co jsme si pro Vás k této příležitosti připravili a zjistěte tak více i o činnosti naší akademie.

Zpráva ze srpnového jednání předsednictva ČAZV

Jednání předsednictva ČAZV se konalo 25. 8. 2021 v krásných prostorech Mysliveckého salonku zámku Ohrada. V průběhu jednání se předsednictvo věnovalo plánům práce předsednictva v dalším funkčním období 2021 – 2025. Dále se projednávala Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva…

Výstava Brána do snů

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu obrazů a plastik členů Spolku pražských výtvarných umělců s názvem Brána do snů, kterou můžete zhlédnout od 3. 8. 2021 až do konce září 2021 ve studovně Knihovny Antonína Švehly.

Zveřejnění nových impakt faktorů časopisů ČAZV

ČAZV je podle platného Statutu a jednacího řádu ČAZV ze dne 5. prosince 2018 (č. j.: 41226/2018-MZE-14151) odbornou organizací, která zajišťuje vědeckou poradní funkci pro Ministerstvo zemědělství. Základním posláním ČAZV v oblasti její působnosti je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné…

Noc vědců 2021 🗓

Zveme Vás na další ročník Noci vědců, která se koná v pátek 24. 9. 2021 od 17:00 – 22:00 po celé České republice. Letos na téma ČAS. ČAZV na této akci nebude chybět. Přijďte se za námi podívat a seznámit…

Zpátky nahoru