skip to Main Content

Seminář „Nové trendy ve vzdělávaní zaměstnanců“ 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací seminář na téma "Nové trendy ve vzdělávání zaměstnanců", který se koná dne 2. 2. 2024 na Žilinské univerzitě v Žilině. Seminář se koná pod záštitou Komise managementu a strategického rozvoje lidských zdrojů v zemědělství odboru OEŘSI.

Předsednictvo ČAZV zahájilo rok oslav 100. letého výročí založení ČAZV

Dne 9. ledna 2024 se konalo zasedání předsednictva ČAZV v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty.  Jednání zahájil předseda předsednictva ČAZV, Jan Nedělník, který poděkoval přítomným za práci v uplynulém roce a popřál mnoho štěstí a zdraví do nového roku 2024. Dále přivítal nového předsedu odboru vodního hospodářství doc. Ing. Zbyňka Kulhavého, CSc., a poblahopřál k předsednictví odboru.

Antonín Švehla a jeho vliv na Československou akademii zemědělskou

Dnes 12. prosince 2023 si připomínáme 90 let od úmrtí významného československého politika, předsedy tří československých vlád, předsedy agrární strany a hostivařského statkáře Antonína Švehly, který zemřel 12. prosince 1933. Jeho myšlenky ovlivnily činnost Československé akademie zemědělské (ČAZ) i současné ČAZV.

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Journal of Forest Science

Redakční rada časopisu Journal of Forest Science proběhla dne 29. 11. 2023 formou online videokonference. Jednání vedl editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který představil současný stav časopisu – počet manuskriptů v recenzním řízení, chystané číslo časopisu, statistiky pohybu rukopisů a vývoj citačních indexů.
Zpátky nahoru