skip to Main Content

Výstava Portrét krajiny 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu velkoformátových snímků výtvarné fotografky Ireny Armutidisové, která probíhá v termínu 2. 7. 2021 – 29. 8. 2021 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Výstava Portrét krajiny s cykly barevných velkoformátových fotografických tisků je věnována…

Zpráva ze zasedání Komise lesnické ekonomiky ČAZV

Ve dnech 24. - 25. 6. 2021 se v kongresovém centru zámku Křtiny konalo zasedání Komise lesnické ekonomiky ČAZV. Programem jednání prvního dne byla tato témata - Informace o činnosti ČAZV a Odboru lesního hospodářství ČAZV, Stav lesnického ekonomického výzkumu,…

Volba předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV

V květnu 2021 po volbě nových předsedů odborů probíhala v období od 17. května až do 31. května nominace na předsedu a místopředsedu předsednictva ČAZV. V rámci tohoto období byly obdrženy řádné nominace na obě funkce. Do funkce předsedy byl…

Zpráva z červnového jednání předsednictva ČAZV

Zasedání předsednictva ČAZV se konalo 17. 6. 2021 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7 Praha 2. Během zasedání proběhly ústní prezentace mladých vědkyň a vědců v rámci soutěže Ceny ministra zemědělství, které vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

První letošní jednání redakční rady časopisu Horticultural Science (HORTSCI) se uskutečnilo dne 10. 6. 2021 formou videokonference. Redaktorka časopisu seznámila přítomné členy redakční rady a hosty se statistikou vydávání časopisu a jeho aktuálními bibliometrickými údaji. Členové redakční rady byli seznámeni…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Veterinární medicína

Jednání redakční rady časopisu Veterinární Medicína se uskutečnilo 26. května 2021 formou videokonference. Šéfeditorka časopisu, prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. a členové redakční rady vedli diskuzi o aktuálním vývoji časopisu a předložili návrhy týkající se kvality časopisu, směru dalšího vývoje,…

Zpráva z květnového jednání předsednictva ČAZV

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se jednání předsednictva ČAZV konalo dne 13. 5. 2021 prostřednictvím videokonference. Předsednictvo se věnovalo Cenám ministra zemědělství 2021, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČAZV. Dále se projednávaly volby…

O aktivitách ČAZV v časopise Zemědělec

V týdeníku Zemědělec (č.18/2021) vyšel článek věnovaný aktivitám ČAZV v posledních měsících. Kromě vzniku nového dvanáctého Odboru agrárních dějin popisuje článek aktivity, které v rámci letošního Mezinárodního roku ovoce a zeleniny připravuje ČAZV ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem. Jde zejména o odborné články…

Zpátky nahoru