skip to Main Content

Znečištění vod  cizorodými látkami bylo hlavní téma odborné konference pořádané Českou společností rostlinolékařskou, pobočkou v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s odborem rostlinolékařství ČAZV. Konference byla dedikována ke stoletému výročí akademie. Úvodní přednášky se ujal předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník, který představil činnost akademie  a akce v letošním roce spojené s výročím a věnoval se aktuálním otázkám rostlinolékařství jako obozu nezbytného pro zajištění udržitelného zemědělství.

ČAZV děkuje organizátorům za dlouholetou spolupráci. Na fotografii zleva Ing. Jiří Kalabus, člen pobočky ČSR, Jan Nedělník, Ing. Ludmila Vyčítalová, předsedkyně pobočky ČSR a Ing. Petr Harašta, předseda ČSR.

Zpátky nahoru