skip to Main Content

Otevřený dopis předsednictva členské základně ČAZV

Vážené členky a vážení členové České akademie zemědělských věd, dovoluji si Vás jménem předsednictva pozdravit v době končících prázdnin a vyslovit naději, že jste všichni zdrávi. Letošní pandemie nemoci Covid 19 nám neumožnila uspořádat plenární zasedání v březnu tohoto roku. Věřte, že…

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu Soil and Water Research

Dne 18. září 2020 se uskutečnilo zasedání redakční rady časopisu Soil and Water Research (SWR). Vzhledem k epidemiologické situaci se setkání uskutečnilo kombinovanou formou, částečně prezenčně na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na ČZU v Praze a částečně formou videokonference. Editor…

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína

Dne 16. září 2020 se pod vedením editorky, paní profesorky Dagmar Zendulkové, uskutečnilo na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, související výzvy a problémy, vývoj hodnoty…

Generace za generacı́: šlechtěnı́ v našich chovech 🗓

Po přijetí nouzového stavu se bude seminář konat bez přístupu veřejnosti v počtu 10 účastníků, některé přednášky budou prezentovány virtuálně. Online přístup bude umožněn přes aplikaci Microsoft Teams.V případě zájmu pošlete svoji e-mail adresu na email zavadilova.ludmila@vuzv.cz. Dovolujeme si Vás…

Květinův den na České akademii zemědělských věd

Dne 2. 9. 2020 se konal již XI. ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2020 a to ve velkém sále Domu zemědělské osvěty, na půdě České akademie zemědělských věd. Program konference zahájil doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.,…

Přehled vývoje Impakt faktorů časopisů ČAZV

Základním posláním ČAZV je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání v resortu zemědělství. Hlavním úkolem ČAZV je účinně přispívat k popularizaci vědeckých poznatků. ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných vědeckých zemědělských časopisů v České republice, díky kterým cíleně propaguje…

Publikujte i přes léto v našich časopisech

Publikujte v našich 11 mezinárodních odborných časopisech, které  jsou zařazeny do databází Web of Science, Scopus, CrossRef, DOAJ, GoogleScholar a dalších. V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a…

Setkání zástupců ČAZV s předsedou Senátu PČR

Předseda Senátu PČR RNDr. Miloš Vystrčil přijal dne 8. 7. 2020 zástupce předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, prof. Viléma Podrázského a Ing. Jaroslava Čepla v prostorách Valdštejnského paláce. Předseda předsednictva Jan Nedělník představil činnost akademie a účastníci dále diskutovali nad otázkami…

Květinův den 2020 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2020, který se bude konat od 12:30 do 16:00 dne 2. září 2020 v Domě zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha. Seminář je pořádán Ústavem farmakologie…

Zpátky nahoru