skip to Main Content

Tisková zpráva ze zasedání Odboru rostlinolékařství ČAZV

Rostlinolékařské poradenství, stanovisko odboru k přípravě budoucí společné zemědělské politiky i příprava akcí k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin byli hlavními tématy prosincového zasedání pléna odboru rostlinolékařství ČAZV. V úvodu jednání členové odboru uctili památku významných rostlinolékařů Vlastimila Rasochy, Milana Zapletala a Václava Trojana.…

Tisková zpráva z prosincového jednání předsednictva ČAZV

Dne 4. 12. 2018 se v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo poslední jednání předsednictva v tomto kalendářním roce. Zasedání bylo věnováno především bohaté účasti akademie na národních i mezinárodních konferencích a akcích konaných v listopadu, kde byla…

Vzpomínka

Měsíc listopad byl smutným obdobím, ve kterém nás navždy opustili tři významní rostlinolékaři, členové odboru rostlinolékařství ČAZV.

V Brně proběhl 22. ročník konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů

V Brněnském kongresovém centru hotelu Avanti proběhla 21. a 22. listopadu 2018 mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, kterou spolupořádala Česká akademie zemědělských věd. Úvodním slovem akci zahájil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel hostitelských organizací Výzkumného…

ČAZV na výročním zasedání ukrajinské akademie agrárních věd

Společně s dalšími zahraničními hosty poblahopřál předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. ukrajinské akademii agrárních věd (National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine) ke 100. výročí jejího založení. Slavnostní zasedání se konalo v sídle ukrajinské akademie v Kyjevě 15. listopadu 2018. Jan…

ČAZV se zúčastnila konference v NZM

ČAZV jako spolupořadatel mezinárodní interdisciplinární vědecké konference „Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě“ se zúčastnila ve dnech 8. a 9. 11. této události v Národním zemědělském muzeu. V rámci zahájení konference pronesla ředitelka ČAZV Ing. Hana…

Tisková zpráva z listopadového jednání předsednictva ČAZV

Dne 6. 11. 2018 se uskutečnilo jednání předsednictva ČAZV ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě. Zasedání bylo věnováno především změnám redakčních procesů vědeckých časopisů, spolupráci ČAZV s dalšími institucemi a účasti akademie na blížících se vědeckých konferencích. Předsednictvo se dále…

ČAZV přijala zástupce provinční rady z Korejské republiky

Dne 25. 10. 2018 přijala ČAZV delegaci šesti zástupců provinční rady oblasti Chungcheongnam-do v Korejské republice vedenou ředitelem rady. Za akademii se diskuse zúčastnila ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D. a vedoucí oddělení sekretariátu, Ing. Adéla Fajčíková.  V rámci diskuse…

ČAZV přechází na double-blind recenzi

Česká akademie zemědělských věd, největší vydavatel vědeckých zemědělských časopisů, přechází na double-blind recenzi. Vydavatelská rada ČAZV oznamuje, že přechází na double-blind u všech vydávaných časopisů. Jméno ani jiné osobní údaje autorů nebudou v recenzním procesu předávány lektorům. Vkládání anonymizované verze…

Rozšířené zasedání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 9.10. 2018 v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze proběhlo rozšířené zasedání Vydavatelské rady ČAZV. Zasedání se zúčastnili kromě členů Vydavatelské rady ČAZV také předsedové redakčních rad vědeckých časopisů ČAZV a výkonné redaktorky časopisů.

XXI. Rostlinolékařské dny 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci XXI. Rostlinolékařské dny, která se koná ve dnech 7. a 8. 11. 2018, Dům techniky, nám. Republiky 2686 v Pardubicích a spolupořádá ji také ČAZV. Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství České republiky…

Zpátky nahoru