skip to Main Content

Známe vítěze soutěže Věda pro zemi 2022

Letošní ročník soutěže Věda pro zemi o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce z oboru zemědělských věd zná své vítěze. Soutěž Věda pro zemi vyhlásilo Národní zemědělské muzeum v Praze ve spolupráci s ČAZV. Letos byla soutěž rozšířena o dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny.

ČAZV se představila veřejnosti na Noci vědců

V pátek se dveře Národního zemědělského muzea v Praze otevřely všem malým i velkým nadšencům o vědu a výzkum. Konala se zde tradiční celorepubliková akce Noc vědců, letos s podtitulem „Všemi smysly“. ČAZV se této akce účastní pravidelně a prezentuje svou vědeckou publikační činnost a další aktivity.
Ing. Jiří Fiala, DrSc. (*1931, +2022)

ČAZV se loučí s váženým kolegou Ing. Jiřím Fialou, DrSc.

Pro všechny příznivce zemědělské techniky je smutnou zprávou, že nás 27. června 2022 opustil Ing. Jiří Fiala, DrSc., emeritní ředitel Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze, čestný člen OZTEV ČAZV, dlouholetý předseda Redakční rady vědeckého časopisu Research in Agricultural Engineering.

PEMF Konference 2022 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na PEMF (Poprad Economic and Management Forum) Konferenci, jejímž partnerem se letos stala Komise Strategického managementu lidských zdrojů v zemědělství vytvořená při OEŘSI ČAZV.

Noc vědců 2022 🗓

Zveme Vás na další ročník Noci vědců, která se koná v pátek 30. 9. 2022 od 17:00 – 22:00 po celé České republice. Letos na téma „Všemi smysly“. ČAZV nebude ani letos na této akci chybět. Přijďte se za námi podívat a seznámit se s činností akademie do Národního zemědělského muzea v Praze.

Rybí zajímavosti města Prahy 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku a zajímavé povídání o obyčejných i vzácných druzích našich ryb, které žijí v pražských vodách. Přednáška na téma „Rybí zajímavosti města Prahy“ se koná v pondělí 26. 9. 2022 od 17h v Knihovně Antonína Švehly v Praze 2.

Jaké víno by Mendel pil, kdyby révu šlechtil?

Po tímto názvem se v rámci oslav 200. výročí narození J. G. Mendela uskutečnil dne 30. 8. 2022  tradiční polní seminář pořádaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) ve zkušební stanici v Oblekovicích. Účastníky tohoto setkání jménem všech členů ČAZV pozdravil i předseda předsednictva Jan Nedělník.

ČAZV na Zemi živitelce

ČAZV se i letos prezentovala na veletrhu Země živitelka v rámci expozice Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. Návštěvníci se mohli seznámit s činností akademie, její historií a všemi 11 recenzovanými vědeckými časopisy z oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství, které ČAZV vydává.
Zpátky nahoru