skip to Main Content

Země živitelka 2022 🗓

Zveme vás na 48. ročník mezinárodního veletrhu Země živitelka, který se koná ve dnech 25. – 30. 8. na výstavišti v Českých Budějovicích, letos s podtitulem „Budoucnost české krajiny“.

Soutěž Vyznání růžím

Knihovna Antonína Švehly pod záštitou místostarosty Prahy 2 a ve spolupráci s MČ Praha 2, městem Blatná, Národním zemědělským muzeem a ČAZV vyhlašuje soutěž o nejzajímavější fotografii a nejhezčí obraz růže.

Plant, Soil and Environment (PSE)

Víte, že časopis Plant, Soil and Environment (PSE) vychází již od roku 1955? Dříve vycházel pod názvem Rostlinná výroba. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 84 článků od 453 autorů. Z celkových 84 článků bylo 70 článků od zahraničních autorů ze 23 zemí světa.

O plenárním zasedání členů ČAZV v časopise Zemědělec

V novém čísle týdeníku Zemědělec 22/2022 vyšel článek na téma "Výzkum je pro současnost klíčový", který shrnuje názory na výzvy v oblasti zemědělství významných účastníků plenárního zasedání členů ČAZV, které se konalo začátkem května v aule České zemědělské univerzity v…

Prezentace časopisu CJFS na CzechFoodChem 2022

Časopis Czech Journal of Food Sciences byl prezentován na 50. Symposiu o nových směrech výroby a hodnocení potravin "CzechFoodChem 2022”, které se konalo ve dnech 23. – 25. 5. 2022 ve Skalském Dvoře u Bystřice pod Pernštýnem.

Plant Protection Science (PPS)

Víte, že vědecký časopis Plant Protection Science (PPS) vychází již od roku 1921? Dříve vycházel pod názvem Ochrana rostlin. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 40 článků od 146 autorů. Z celkových 40 článků bylo 35 článků od zahraničních autorů.v

Journal of Forest Science (JFS)

Věděli jste, že vědecký časopis Journal of Forest Science (JFS) vychází již od roku 1955? Dříve vycházel pod názvem Lesnictví. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 53 článků od 143 autorů. Z celkem 53 publikovaných článků bylo 43 článků od zahraničních autorů.

Horticultural Science (HORTSCI)

Víte, že vědecký časopis Horticultural Science (HORTSCI) vychází již od roku 1976? Dříve vycházel pod názvem Zahradnictví. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 24 článků od 97 autorů. Všech 24 článků bylo od zahraničních autorů z celkem 20 různých zemí světa.

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics

Dne 11. května 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics (AE). Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Ing. Vladimír Jeníček, Dr.Sc. Redaktorka Mgr. Barbora Vobrubová následně seznámila redakční radu se stavem časopisu a jeho citovaností v minulém…

Zpátky nahoru