skip to Main Content

Květinův den 2022 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2022, který se bude konat 26. května 2022 v Brně. Seminář je pořádán Ústavem farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Toxikologickou sekcí ČSEKFT ČLS JEP a Odborem veterinárního lékařství ČAZV.

CzechFoodChem 2022 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na 50. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2022, které se koná v Kongresovém centru Skalský Dvůr, a to ve dnech 23. - 25. května 2022.

Silva Regina 2022 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní myslivecký a lesnický veletrh Silva Regina, který se koná ve dnech 3. – 6. dubna 2022 na výstavišti v Brně.

Prohlášení předsednictva ČAZV k situaci na Ukrajině

Předsednictvo České akademie zemědělských věd (ČAZV) důrazně odsuzuje dnešní ruskou agresi na nezávislou Ukrajinu. Považujeme tento válečný akt za naprosto nepřijatelný způsob řešení konfliktu mezi státy. Vyjadřujeme plnou solidaritu Ukrajině a našim kolegům Ukrajinské akademie zemědělských věd.

Zástupci předsednictva ČAZV se setkali s ministryní pro vědu, výzkum a inovace, Mgr. Helenou Langšádlovou

Činnost odborů České akademie zemědělských věd (ČAZV) a podpora zemědělského aplikovaného výzkumu byly hlavními tématy jednání ministryně pro vědu, výzkum a inovace paní Mgr. Heleny Langšádlové a jejího náměstka profesora Štěpána Jurajdy s předsedou a místopředsedou předsednictva ČAZV Janem Nedělníkem a Vilémem Podrázským.

Zpráva z únorového jednání předsednictva ČAZV

Dne 1. 2. 2022 se konalo pravidelné zasedání předsednictva ČAZV prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byly v bodech programu věnovaných přípravě Koncepce vědy a výzkumu resortu zemědělství 2023+, Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032 a také letošním…

Zpátky nahoru