skip to Main Content

Pátý ročník literární soutěže ČAZV byl slavnostně vyhlášen

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení 5. ročníku literární soutěže na zemědělská témata pro žáky základních a středních škol, kterou pořádá ČAZV.  Ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze se v hojném počtu sešli mladí autoři a autorky spolu se svými rodiči, kamarády a pedagogy. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila také řada významných hostů.

Zpráva z červnového zasedání předsednictva ČAZV

Dne 6. 6. 2023 se uskutečnilo zasedání předsednictva ČAZV v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Hlavním bodem jednání bylo v souladu s harmonogramem Cen ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce hodnocení ústních prezentací vybraných návrhů.

Věda pro zemi

Národní zemědělské muzeum (NZM) ve spolupráci s ČAZV vyhlašuje VIII. ročník soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Letos s podtitulem "Proso a další běžné i netradiční obiloviny". Přihlásit své práce je možné až do 31. 8. 2023.

Plenární zasedání členů ČAZV 2023

V aule Mendelovy univerzity v Brně se uskutečnilo dne 9. 5. 2023 plenární zasedání členů ČAZV za účasti zástupců ministerstva,  výzkumných organizací, univerzit a významných partnerských institucí. Na úvod plenárního zasedání zazněla česká hymna a také znělka Akademie.

Naše pole 2023 🗓

Dovolujeme si vás pozvat na 23. ročník celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky s názvem "Naše pole", jejímž partnerem je také ČAZV. Akce se uskuteční ve dnech 13.- 14. 6. 2023 v Nabočanech.
Zpátky nahoru