skip to Main Content

Antonín Švehla a jeho vliv na Československou akademii zemědělskou

Dnes 12. prosince 2023 si připomínáme 90 let od úmrtí významného československého politika, předsedy tří československých vlád, předsedy agrární strany a hostivařského statkáře Antonína Švehly, který zemřel 12. prosince 1933. Jeho myšlenky ovlivnily činnost Československé akademie zemědělské (ČAZ) i současné ČAZV.

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Journal of Forest Science

Redakční rada časopisu Journal of Forest Science proběhla dne 29. 11. 2023 formou online videokonference. Jednání vedl editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který představil současný stav časopisu – počet manuskriptů v recenzním řízení, chystané číslo časopisu, statistiky pohybu rukopisů a vývoj citačních indexů.
Zpátky nahoru