skip to Main Content

S ohledem na ochranu osobních údajů a uveřejňování některých citlivých údajů již nebudou na webových stránkách ČAZV zveřejňovány zápisy z jednání Předsednictva . Členové Předsednictva i hosté, kteří se jednání zúčastní, získají zápis v rámci emailové komunikace. Ostatní členové ČAZV mají od října 2017 zápisy k dispozici na sekretariátu ČAZV.

 

Zpátky nahoru