skip to Main Content

Informace o veřejných zakázkách ČAZV

Česká akademie zemědělských věd nerealizuje žádná plnění nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky, ani neměla po 1.4.2012 žádné smlouvy na uvedená plnění.V České akademii zemědělských věd jsou plněny pouze veřejné zakázky malého rozsahu - bez stavebních prací.

Zajištění efektivnosti prostředků – Zemědělec č.12/2016

Dne 8.3.2016 se uskutečnilo plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd. Jako hlavní nosné téma odborné části jednání byla problematika "Hospodaření s vodou v krajině - výzvy a cesty jejich naplnění". Ve vystoupení hostů jednání bylo poukazováno, jak je důležité, aby byla zajištěna efektivnost využívání prostředků směrovaných do vědy a výzkumu z veřejných prostředků.
Zpátky nahoru