skip to Main Content

„6. Life Sciences Film Festival“

Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou přírodních a zemědělských věd a udržitelného rozvoje, 17. - 23. října 2016 ve Velké aule ČZU a Národní technické knihovně v Praze

Pozvánka na odborný seminář rostlinolékařství

Odborný seminář pořádaný při příležitosti 20 let činnosti Odboru rostlinolékařství ČAZV a České společnosti rostlinolékařské dne 5. října 2016 od 8:45 hod. v konferenčním sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2
Zpátky nahoru