skip to Main Content

Nejen zelí, ale i brambory mohou být červené, fialové nebo bílé. Nejen o tom přijel minulý týden osobně přesvědčit studenty Dětské zemědělské akademie v Klatovech (DZA) ředitel Výzkumného ústavu bramborářského z Havlíčkova Brodu a člen předsednictva ČAZV Ing. Jaroslav Čepl, CSc.  Dětem přivezl ukázat sazenice brambor i samotné brambory různých barev a tvarů. Děti tak již vědí, že ať mají brambory jakoukoli barvu, chutnají stejně. Vědí také, že brambory nepřivezl do Evropy Kryštof Kolumbus, ale španělští dobyvatelé v 16. stolení z Jižní Ameriky, že brambora má víc vitamínu C než třeba rajče a víc draslíku než banán. Děti si domů odnesly pěstební šlechtitelský materiál, který zkusí samy zasadit a vypěstovat.

ČAZV děkuje Ing. Jaroslavu Čeplovi, CSc, předsedovi odboru rostlinné výroby (ORV) a členovi předsednictva ČAZV za realizaci přednášky.

Dětská zemědělská akademie je unikátní vzdělávací projekt pro žáky základních škol. ČAZV je partnerem projektu a zajišťuje na vybrané přednášky odborné lektory z řad svých členů a výzkumných institucí.
Více o projektu DZA najdete na https://www.facebook.com/DZAKlatovy

Zpátky nahoru