skip to Main Content

Letošní rok 2023 vyhlásila Organizace pro výživu a zemědělství při OSN (FAO – Food and Agriculture Organization) Mezinárodním rokem Prosa (IYM – International Year of Millets). Proso patří mezi nejstarší domestikované rostliny, které dlouho sloužily jako základní plodina pro miliony farmářů, zejména v Indii, Číně a mnoha částech Afriky.

Mezinárodní rok prosa má za cíl zvýšit povědomí o přínosu prosa pro zabezpečení potravinové soběstačnosti a výživy obyvatel, inspirovat ke zlepšení udržitelné produkce a kvality prosa a v této souvislosti zvýšit investice do výzkumu a vývoje. Proso představuje díky své nenáročnosti pěstování, a to i v nepříznivých klimatických podmínkách nebo v období sucha, významnou součást potravinové soběstačnosti každé země, i České republiky. Proto je důležité si význam prosa v podmínkách českého zemědělství připomenout.

Proso se v dnešní době pěstuje především v subsaharské Africe a v Asii, kde je jednou ze základních potravin. V Česku se z mnoha druhů prosa pěstuje převážně proso seté, které pochází z Mongolska. Ve druhé polovině 20. století začalo proso z evropských polí ustupovat pšenici, která byla vyšlechtěna na vyšší výnosy a mezi lidmi si získala oblibu i pro svou univerzálnost a snadné zpracování. Dnes se na více než třetině osevní plochy v ČR pěstuje právě pšenice. Pěstování prosa má řadu výhod. Potřebuje méně vody než pšenice nebo rýže, má schopnost růst v horkých oblastech, má kratší dobu zrání a uvolňuje velmi málo skleníkových plynů. V současné době si proso znovu nachází oblibu zemědělců a dostává se na náš stůl. Oloupané obilky prosa, jáhly, se stávají populární potravinou například v podobě jahelníku či jáhlové kaše. Jáhly jsou označovány jako „nutri-cereálie“. Mají nízký glykemický index a jsou tak vhodnou potravinou pro osoby trpící diabetem. Navíc jde o přirozeně bezlepkovou potravinu.

ČAZV se dlouhodobě zapojuje k iniciativám a Mezinárodním rokům FAO s cílem zvýšit povědomí o aktuálních tématech v oblasti zemědělství a potravinářství. Na webových stránkách www.cazv.cz/mezinarodni-rok jsou průběžně po celý rok zveřejňovány zajímavé články a informace.

Tématikou pěstování, šlechtění a zpracování zemědělských plodin včetně prosa se věnuje hned několik vědeckých časopisů ČAZV, zejména časopisy Plant, Soil and Environment (PSE), Plant Protection Science (PPS) nebo Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB). Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) se věnuje zpracování potravin a výživě obyvatel. ČAZV je vydavatelem 11 recenzovaných vědeckých časopisů, které jsou indexovány ve světových databázích (Web of Science, Scopus, Agricola a další). Aktuální i historická vydání časopisů ČAZV jsou dostupná na webových stránkách www.agriculturejournals.cz

Zdroje:
www.fao.org/millets-2023/en
www.enviweb.cz

 

Zpátky nahoru