skip to Main Content

V úterý 21. 3. 2023 se ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty konal zábavně-naučný seminář pro žáky 2. stupně základních škol na téma „Precizní zemědělství“, jehož garantem byl odbor OEŘSI. Semináře se zúčastnili žáci 8. třídy základní školy Červený vrch na Praze 6, místostarostka Prahy 6 pro oblast školství a investice ve školství Ing. Mariana Čapková, MBA, Ing. Petra Kalášková z Odboru precizního zemědělství Ministerstva zemědělství a řada dalších hostů.

Všechny přítomné na úvod přivítala ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. a poděkovala předsedovi OEŘSI prof. Ing. Lukáši Čechurovi, Ph.D., který akci odborně zaštítil a doporučil lektorku. Poté se slova ujala Ing. Helena Řezbová, Ph.D., členka oboru OEŘSI ČAZV, která působí na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a problematice precizního zemědělství se dlouhodobě věnuje. Žákům názorně a srozumitelně vysvětlila, čemu se precizní zemědělství věnuje, co je to smart farming, jaké technologie a data se dají sbírat a využít v živočišné i rostlinné výrobě a jak precizní zemědělství ovlivňuje krajinu kolem nás. Žáci se aktivně zapojovali a téma je zajímalo. Dozvěděli se řadu zajímavostí z praxe z České republiky i ze zahraničí. Ing. Helena Řezbová, Ph.D. žákům osvětlila přínosy i rizika a omezení fungování precizního zemědělství s ohledem na ráz krajiny a historický vývoj zemědělství v každé zemi. Po krátké přestávce následoval soutěžní kvíz o zajímavé ceny. Druhá část semináře se věnovala výnosovým mapám a řízenému využívání půdy. I v této části projevili žáci svou aktivitu a zájem. Všichni zúčastnění si odnesli spoustu nových informací, ale také osvědčení o absolvování semináře.

ČAZV děkuje Ing. Heleně Řezbové, Ph.D. za odborné vedení semináře, odboru OEŘSI za nápad a organizaci akce a všem zaměstnankyním ČAZV, které pomohly s realizací akce.
ČAZV také děkuje místostarostce Prahy 6 Ing. Marianě Čapkové, MBA za patronát semináře.

    

 

Zpátky nahoru