skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) uzavřela v březnu 2023 spolupráci se společností výživaservis s.r.o. Konkrétně se jedná o spolupráci mezi časopisem Czech Journal of Food Sciences (CJFS) za ČAZV a časopisem Výživa a potraviny za výživaservis s.r.o. Cílem spolupráce je zprostředkovat odborné publikované články v časopise CJFS v anglickém jazyce pro odbornou veřejnost v českém jazyce skrze časopis Výživa a potraviny a tím zvýšit povědomí veřejnosti o problematice v oblasti potravinářství a potravinářských technologiích.

Více o časopise CJFS: https://cjfs.agriculturejournals.cz/
Více o časopise Výživa a potraviny: https://www.vyzivaspol.cz/casopis-vyziva-a-potraviny/

Zpátky nahoru