skip to Main Content

Dne 4. 4. 2023 proběhlo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. Zasedání zahájil místopředseda předsednictva prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. a poděkoval panu řediteli Ing. Machkovi za pozvání a možnost zasedání předsednictva ČAZV v Národním hřebčíně. Pan ředitel přivítal přítomné a představil odpolední program. Předsednictvo se věnovalo především soutěži Ceny ministra, oslavám 100. výročí od založení ČAZV a plánovaním Plenárního zasedání, které se uskuteční 9. 5. 2023 v Brně. V rámci odpoledního programu proběhla komentovaná prohlídka Národního hřebčína.

Další zasedání předsednictva ČAZV je plánováno na 9. května 2023 v Brně.

Zpátky nahoru