skip to Main Content

Dne 8. března 2023 se pod vedením editora, pana docenta Tomáše Vyhnánka, uskutečnilo v Praze v Domě zemědělské osvěty zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty impakt faktoru a publikační strategie pro další období. Dalším tématem bylo také využití sociálních sítí pro propagaci časopisu.

Zpátky nahoru