skip to Main Content

Dne 3. dubna 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář „Vyhodnocení požáru NP České Švýcarsko a poučení pro budoucnost“. Přednášející z řad vědců specializujících se na fyziologii lesa, ekologické škody, požáry a dále právníků a zástupců obcí z národních parků shodně konstatovali, že způsob řízení národních parků je v této podobě neudržitelný.

Odborníci z ČAZV, výzkumné organizace ENKI, Mendelovy univerzity v Brně a Univerzity J. E. Purkyně komentovali současné trendy v ochraně přírody v ČR, nárůst disturbačních činitelů a úskalí ochrany klimatu v kontextu postglaciálního vývoje v holocénu. Upozornili také na vědecky prokázané přenosy kůrovce na vzdálenosti v řádech desítek kilometrů. Za klíčové považují důslednou ochranu a podporu dospělých lesů i s využitím klasických lesnických hospodářských postupů.

Tisková zpráva i videozáznam ze semináře je dostupný na https://www.silvarium.cz/lesnictvi/jak-se-poucime-z-pozaru-v-np-ceske-svycarsko

Zpátky nahoru