skip to Main Content

Dětská vědecká konference 🗓

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše děti na 5. ročník akce Dětská vědecká konference (DVK), která se koná dne 19. 6. 2021 v Klatovech. Smyslem akce je podpora vědeckého a intelektového nadání dětí, podpora a povzbuzení jejich zájmu o vědu a…

Naše pole 2021 🗓

Dovolujeme si vás pozvat na Celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky, jejímž partnerem je také ČAZV. Tato akce se uskuteční 15.- 16. 6. 2021 v Nabočanech, okres Chrudim. Letos se opět…

Polní den 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Celostátní POLNÍ DEN, který se koná 10. 6. 2021 ve zkušební stanici v Lednici, a to prezenčně i online. Akce se koná při příležitosti 70. výročí založení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ). Na…

Cyklus přednášek Fenomenální včely

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus online přednášek „Fenomenální včely“. Včelaření v průběhu věků 27. 5. od 18 hod. Léčebná síla včelích produktů 3. 6. od 18 hod. Ze života včel 10. 6. od 18 hod.   Přednášky jsou zdarma. Není nutná předchozí…

Cirkulární (bio)ekonomika – uzavíráme kruh 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na akci "Cirkulární (bio)ekonomika - uzavíráme kruh", která proběhne v úterý dne 8. června. Na programu budou dva kulaté stoly odborníků. Dopoledne na téma "Ne-cyklus dřeva", kde budou experti z oboru řešit současnou krizi v lesnictví…

Generace za generacı́: šlechtěnı́ v našich chovech 🗓

Po přijetí nouzového stavu se bude seminář konat bez přístupu veřejnosti v počtu 10 účastníků, některé přednášky budou prezentovány virtuálně. Online přístup bude umožněn přes aplikaci Microsoft Teams.V případě zájmu pošlete svoji e-mail adresu na email zavadilova.ludmila@vuzv.cz. Dovolujeme si Vás…

Květinův den 2020 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2020, který se bude konat od 12:30 do 16:00 dne 2. září 2020 v Domě zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha. Seminář je pořádán Ústavem farmakologie…

20. ročník zemědělské výstavy Naše pole 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na 20. ročník zemědělské výstavy Naše pole, které je ČAZV partnerem. Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice se výstavní akce Naše pole v letošním roce uskuteční formou firemních polních dnů, které se budou konat ve…

Workshop na téma „Půda, naše bohatství“ 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na další workshop pořádaný ČAZV, tentokrát ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i. na téma "Půda, naše bohatství". Workshop určený široké odborné i laické veřejnosti se bude konat 13. 2. 2020…

MENDELINFO 2020 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář MENDELINFO 2020 s podtitulem "Co lze očekávat v integrované ochraně rostlin do budoucna?", který se koná 13. 2. 2020 v Žabčicích a který je pořádán také ve spolupráci s ČAZV.  Seminář je pořádán…

Ovocnářské dny 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat jménem Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s. r. o. a Ovocnářské unie ČR, z. s. na 63. ročník Ovocnářských dnů, který se koná ve dnech 14. a 15. ledna 2020 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.…

Zpátky nahoru