skip to Main Content

Země živitelka se blíží a Vy máte stále možnost přihlásit své exponáty do soutěže ZLATÝ KLAS 2021.
Soutěž o nejlepší vystavený exponát ZLATÝ KLAS, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství, se stala již nedílnou součástí Mezinárodního agrosalonu Země živitelka a probíhá pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Soutěžní exponáty se dělí do 4 kategorií: rostlinná výroba; živočišná výroba; mechanizace; potravinářská výroba. Ocenění uděluje soutěžní porota složená z odborníků (zástupci Ministerstva zemědělství, odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělsko-potravinářského komplexu). Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů proběhne na slavnostním Večeru vystavovatelů.

Více informací naleznete v soutěžním řádu soutěže zde >>
Přihláška do soutěže je dostupná zde>>

Do 22. 07. 2021 stále probíhá přihlašování za snížený soutěžní poplatek.

Zpátky nahoru