skip to Main Content

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci Muzeum jako nástroj prezentace, která se uskuteční v termínu 4.–6. 11. 2021 v budově Národního zemědělského muzea v Praze a jejímž pořadatelem a zároveň členem organizačního a vědeckého výboru se stala také ČAZV.

Mezinárodní konference tematizuje problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství. 

Bližší informace k programu konference najdete zde >> nebo na oficiálních stránkách konference zde >>

 

 

 

od do
Zrušeno Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru