skip to Main Content

Workshop na téma „Jíme s rozumem“ 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Jíme s rozumem“, který pořádá ČAZV, Odbor potravinářské technologie a techniky a Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV ve spolupráci se Společností pro výživu, z. s. Workshop určený široké odborné i laické veřejnosti se bude konat 16. 6. 2022 od 10:00 do 12:30 hod. ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty 100/7 Praha 2.

Naše pole 2022 🗓

Dovolujeme si vás pozvat na Celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky „Naše pole 2022“, jejímž partnerem je již tradičně také ČAZV. Akce se uskuteční ve dnech 14.- 15. 6. 2022 v Nabočanech, okres Chrudim.

Květinův den 2022 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2022, který se bude konat 26. května 2022 v Brně. Seminář je pořádán Ústavem farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Toxikologickou sekcí ČSEKFT ČLS JEP a Odborem veterinárního lékařství ČAZV.

CzechFoodChem 2022 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na 50. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2022, které se koná v Kongresovém centru Skalský Dvůr, a to ve dnech 23. - 25. května 2022.

Silva Regina 2022 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní myslivecký a lesnický veletrh Silva Regina, který se koná ve dnech 3. – 6. dubna 2022 na výstavišti v Brně.

Konference KVALITA – QUALITY 2021 🗓

Konference KVALITA - QUALITY 2021 je pořádána v rámci NÁRODNÍHO PROGRAMU KVALITY 2021. Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Letošní 30. ročník konference s mezinárodní účastí se koná 5. - 6. října…

XXIII. Rostlinolékařské dny 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat již na XXIII. Rostlinolékařské dny spolupořádané ČAZV, které se letos konají 3. a 4. 11. 2021 v Domě techniky v Pardubicích. Konference na téma Role rostlinolékařství v ochraně potravinových řetězců při změně klimatu je určena pracovníkům…

Výstava Brána do snů

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu obrazů a plastik členů Spolku pražských výtvarných umělců s názvem Brána do snů, kterou můžete zhlédnout od 3. 8. 2021 až do konce září 2021 ve studovně Knihovny Antonína Švehly.

Noc vědců 2021 🗓

Zveme Vás na další ročník Noci vědců, která se koná v pátek 24. 9. 2021 od 17:00 – 22:00 po celé České republice. Letos na téma ČAS. ČAZV na této akci nebude chybět. Přijďte se za námi podívat a seznámit…

Výstava Natura Viva 🗓

Zveme Vás na 26. ročník mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě Natura Viva. Akce se koná ve dnech 8. – 12. 9. 2021 na výstavišti v Lysé nad Labem. ČAZV bude na výstavě prezentována v rámci expozice Ministerstva zemědělství. Přijďte…

Zpátky nahoru