skip to Main Content

Noc vědců 2023

Zveme Vás na další ročník Noci vědců, která se koná v pátek 6. 10. 2023 od 17:00 – 22:00 po celé České republice. Letos na téma „Tajemství“. ČAZV se opět těší na všechny návštěvníky v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Workshop na téma ,,Jíme s rozumem II“ 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Jíme s rozumem II“, který pořádá ČAZV, Odbor potravinářské technologie a techniky a Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV. Workshop určený široké odborné i laické veřejnosti se bude konat 4. 10. 2023 od 9:30 do 12:00 hod. ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty 100/7 Praha 2.

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2023

Česká zemědělská univerzita v Praze & Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2023 se zaměřením na využití látek, šlechtění na snížení vlivu stresorů na rostliny a ekosystémy, která se uskuteční ve dnech  13. – 14. září 2023 v Kruhové hale TF ČZU v Praze

Země živitelka 2023 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na 49. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který se koná ve dnech 24.-29. 8. 2023 na výstavišti v Českých Budějovicích letos s podtitulem "Na cestě k udržitelnosti". 

Věda pro zemi

Národní zemědělské muzeum (NZM) ve spolupráci s ČAZV vyhlašuje VIII. ročník soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Letos s podtitulem "Proso a další běžné i netradiční obiloviny". Přihlásit své práce je možné až do 31. 8. 2023.

Naše pole 2023 🗓

Dovolujeme si vás pozvat na 23. ročník celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky s názvem "Naše pole", jejímž partnerem je také ČAZV. Akce se uskuteční ve dnech 13.- 14. 6. 2023 v Nabočanech.

Květinův den 2023 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezioborovou konferenci mladých farmakologů a toxikologů "Květinův den", který se koná 25. 5. 2023 v Brně.  Akce proběhne pod záštitou Ústavu farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárního lékařství ČAZV.

Konference Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník, kterou pořádá Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Odborem agrárních dějin ČAZV u příležitosti 150. výročí narození Antonína Švehly. Konference se uskuteční v termínu 13.–14. 4. 2023 v Národním zemědělském muzeu v Praze.
Zpátky nahoru