skip to Main Content

Dovolujeme si Vás pozvat na XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE), který se koná v Praze od úterý 25. srpna do pátku 28. srpna 2020. Hlavním tématem kongresu je zvyšování dopadu zemědělské ekonomiky: multidisciplinarita, zapojení zúčastněných stran a nové přístupy. Cílem kongresu je podpořit diskusi o zásadních otázkách a stimulovat interakci mezi vědci, podniky, tvůrci politik a zástupci občanské společnosti, což nakonec zlepší zemědělství a život v Evropě i mimo ni. ČAZV je hrdou partnerskou organizací tohoto mezinárodního kongresu.

Veškeré podstatné informace o kongresu se dozvíte na oficiálních stránkách www.eaae.org zde >>

ČAZV také nabízí při příležitosti konání konference možnost publikování vybraných referátů od účastníků kongresu v impaktovaném vědeckém časopise Zemědělská ekonomika.

Impaktovaný časopis Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika, WoS) (AE) nabízí autorům schválených referátů na konferenci EAAE v Praze jejich publikování za následujících předpokladů:

  • schválený /přijatý/ referát bude upraven ve formě článku se všemi potřebnými náležitostmi časopisu AE a bude mít odpovídající vědeckou úroveň,
  • obsah článku nebyl jinde již publikován,
  • v poznámce bude u příslušného článku konstatována jeho ústní prezentace na konferenci EAAE a bude citován v seznamu references,
  • redakční rada AE si vyhrazuje právo nepřijmout článek, který nebude splňovat příslušné požadavky.

Články budou postupně a přednostně publikovány v jednotlivých číslech AE, většina již v roce 2020.

from to
Scheduled ical Google outlook Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru