skip to Main Content

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář „POHLED PŘES HRANICE“ na téma ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ NENÍ JEN CHEMIE (trendy ochrany rostlin v duchu evropských strategií „Grean Deal“, „Farm to Fork“), který již tradičně spolupořádá také ČAZV. Seminář se koná 7. a 8. září 2021 v kulturním domě Dr. Karla Rennera (budova Obecního úřadu) v Dolních Dunajovicích.

Cílem semináře je nejen poskytnout informace široké zemědělské veřejnosti, týkající se evropských strategií „Green deal“, „Farm to fork“, které budou významným vlivem zasahovat do všech oblastí našeho života včetně zemědělství. Seminář chce také reagovat na zejména mediální kampaně jednostranně zaměřené na negativní dopady používání chemických prostředků v zemědělství a jejich vliv na životní prostředí a pokusit se opět připomenout rizika škodlivých organismů ohrožující nejen kulturní rostliny a skladované rostlinné substráty, ale také lidské zdraví.
Seminář je určen pro odbornou veřejnost, pracovníky působící v oblasti ochrany životního prostředí, státní a veřejné správy, školství a pracovníků zabezpečujících ochranu zdraví lidí, výrobu bezpečných potravin a krmiv včetně odborných poradců.

Více o programu a způsobech přihlášení naleznete zde >>

od do
Naplánovaná událost Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru