Aktuality

Nové číslo časopisu Zemědělská škola s příspěvkem o ČAZV

V aktuálním říjnovém čísle časopisu Zemědělská škola, vydávaném Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), je prezentována činnost ČAZV. Zemědělská škola zde informuje o možnostech navázání vědecké spolupráce ČAZV s novými mladými vědci. Celé aktuální číslo časopisu Zemědělská škola č. 80/02 ke stažení zde  

Ministr ocenil vědce za projekty přínosné pro zemědělství 

Soutěž vědců, zaměřenou na výsledky, které již nyní nacházejí uplatnění v praxi a řeší palčivé problémy zemědělců, pořádá každoročně Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (ČAZV). Ceny nejlepším výzkumníkům předal ministr Marian Jurečka. První místo získal Jaroslav Čepl z České zemědělské univerzity za práci o testech dvou semenných sadů borovice lesní, druhou … Číst dále

Dne 7. října 2017 se uskutečnila akce NOC VĚDCŮ – Svět v pohybu

Tématem letošního ročníku byla MOBILITA. Na událost dorazili zástupci MZe, zástupci výzkumných organizací, univerzit a další inspirativní lidé, kteří nám sdělili zajímavé názory na to, kam se bude věda posouvat. ČAZV děkuje Národnímu zemědělskému muzeu za možnost prezentace na této akci.   

Setkání zástupců ČAZV s paní Ing. Lucií Orgoníkovou

Náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace paní Ing. Lucie Orgoníková diskutovala se zástupci ČAZV o směrech zaměření vědy a výzkumu těchto institucí, řízení a hodnocení výsledků výzkumu, důležitosti tvorby metodik, registrech výzkumných organizací a jiných společných tématech. Účastníci jednání se shodli na nutnosti rozšiřování mezinárodní vědecké spolupráce. Mezinárodní rozsah spolupráce je jednou ze … Číst dále

Zpráva ze zasedání Předsednictva České akademie zemědělských věd 

Dne 3. října 2017 se v Modrém salónku Gočárova Domu zemědělské osvěty v Praze uskutečnilo pravidelné zasedání Předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV). Setkání Předsednictva se zúčastnil také náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.  Předsednictvo diskutovalo nejenom o běžné agendě ČAZV, ale díky přítomnosti zástupců z MZe rovněž o možnostech budoucího zaměření financování VaV … Číst dále

Všechny aktuality

Pozvánky

Pozvánka na mezinárodní konferenci

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko ve spolupráci s MZe ČR, ČAZV a AK ČR Vás zve na mezinárodní konferenci: “ Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, která se uskuteční 22.–23. 11. 2017 v Brně.

Pozvánka na XX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY

pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ve dnech 8. a 9. listopadu 2017
na téma „Integrovaná ochrana rostlin – důležitý nástroj racionálního využívání pesticidů“

Všechny pozvánky