Aktuality

Stanovisko předsedy ČAZV ke sdělení Evropské komise s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“

Předložený dokument v prvé části sumarizuje výsledky veřejné konzultace k budoucí společné zemědělské politice a ve druhé části předkládá názory Komise na její budoucí strukturu. Z celého dokumentu je jasně patrný význam zemědělsko – potravinářského komplexu, jak v oblasti zajišťování dostatku kvalitních surovin a z nich vyráběných potravin, ale také jako významný faktor pro vývoj krajiny.

Setkání vedení ČAZV s Jaroslavem Faltýnkem

Dne 9. 1. 2018 v dopoledních hodinách se uskutečnilo setkání vedení ČAZV s Jaroslavem Faltýnkem, předsedou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny a předsedou Poslaneckého klubu hnutí ANO 2011.

ČAZV přeje Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů a spokojenosti v novém roce 2018 Vám za ČAZV přejí RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.- předseda ČAZV a Ing. Hana Urbancová, Ph.D.- tajemnice ČAZV.

Všechny aktuality

Pozvánky

Pozvánka na XXI. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin

Zveme Vás na XXI. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin pořádanou Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s ČAZV. Konference se bude konat ve dnech 5.-7. září 2018 v budově A Mendelovy univerzity v Brně.

Pozvánka k účasti na seminářích pro zemědělskou praxi

Zveme Vás k účasti na Cyklu přednášek určených pro zemědělskou praxi, které se budou konat 22. 2. a 1. 3. 2018 v zasedací místnosti Zemědělského výzkumu, spol. s. r. o., Zahradní 1 v Troubsku. Veškeré informace k účasti na seminářích, včetně způsobu registrace, naleznete zde>>  

Pozvánka na Ovocnářské dny 2018

Ve dnech 16. – 17. 1. 2018  v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové se bude konat 61. ročník Ovocnářských dnů, který spolupořádá Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o. a Ovocnářská unie ČR, z. s. 

Pozvánka na seminář “ Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: význam výzkumu a nezávislých studií v systému zajištění bezpečných potravin“

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí pořádá seminář s názvem “ Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: význam výzkumu a nezávislých studií v systému zajištění bezpečných potravin“, který se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017 od 10 hodin v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Všechny pozvánky