skip to Main Content

Zprávy z plenárních zasedání odborů ČAZV

Zpráva z plenárního zasedání OŽV ČAZV Předseda OŽV ČAZV doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. uspořádal dne 23. 3. 2021 plenární zasedání OŽV ČAZV. Vzhledem k aktuální situaci vyhlášeného nouzového stavu ČR v souvislosti s pandemií Covid-19 proběhlo plenární zasedání…

Publikace Odkaz českého zemědělství

Představujeme Vám publikaci člena Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky a také Odboru agrárních dějin ČAZV JUDr. PhDr. Antonína Kubačáka, CSc. Knihu s názvem Odkaz českého zemědělství vydalo Ministerstvo zemědělství a je určena všem, kteří pracují v  zemědělství, kteří si váží…

Seznamte se s osobnostmi, které v roce 2020 a 2021 ČAZV ocenila za jejich mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru

V průběhu února a března 2021 proběhla prostřednictvím videokonference plenární zasedání odborů ČAZV, kde byla virtuálně předána ocenění členům odborů za rok 2020 a 2021. Bohužel současná koronavirová situace neumožnila uspořádat tradiční plenární zasedání členů ČAZV osobně, a to v roce 2020…

MZe vyhlašuje pátou veřejnou soutěž ZEMĚ

Více než půl miliardy korun mohou v příštích letech získat vědecké instituce, které se zapojí do Programu aplikovaného výzkumu 2017-2025, ZEMĚ. Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje v tomto programu již pátou veřejnou soutěž. Vědkyním a vědcům v ní poskytne 517 milionů…

Staňte se fanouškem ČAZV na sociálních sítích

ČAZV se již třetím rokem prezentuje na sociálních sítích a Vy tak máte možnost sledovat aktuální informace o aktivitách ČAZV na Facebooku, Twitteru i Instagramu ČAZV. Kromě tradičních informací o aktuální činnosti ČAZV, jako jsou například právě probíhající volby do…

Zpráva z březnového jednání předsednictva ČAZV

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se konalo dne 4. 3. 2021 jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Předsednictvo se v průběhu jednání věnovalo vyhlášeným cenám ministra za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a pro…

Televizní přenos: Činnost ČAZV v toku času

Dne 4. 3. 2021 proběhlo online setkání se členskou základnou ČAZV. V rámci televizního přenosu vystoupil předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. a také předseda Vydavatelské rady prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., kteří shrnuli činnost ČAZV v uplynulých letech a představili…

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – RIV 2021

V roce sběru 2021 budou dodávány do RIV pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích. Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 31. 5. 2021, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, tj. do 8. 9. 2021.

Květinův den 2021 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezioborové konference mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2021, který se bude konat 23. června 2021 v Brně. Seminář je pořádán Ústavem farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Toxikologickou sekcí…

Dětská vědecká konference 🗓

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše děti na 5. ročník akce Dětská vědecká konference (DVK), která se koná dne 19. 6. 2021 v Klatovech. Smyslem akce je podpora vědeckého a intelektového nadání dětí, podpora a povzbuzení jejich zájmu o vědu a…

Naše pole 2021 🗓

Dovolujeme si vás pozvat na Celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky, jejímž partnerem je také ČAZV. Tato akce se uskuteční 15.- 16. 6. 2021 v Nabočanech, okres Chrudim. Letos se opět…

Polní den 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Celostátní POLNÍ DEN, který se koná 10. 6. 2021 ve zkušební stanici v Lednici, a to prezenčně i online. Akce se koná při příležitosti 70. výročí založení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ). Na…

Zpátky nahoru