skip to Main Content

Časopis Plant, Soil and Environment opět v Q2 na Web of Science

S potěšením sdílíme informaci, že časopis Plant, Soil and Environment, měsíčník vydávaný Českou akademií zemědělských věd je zpět v Q2 kategorie Agronomy na Web of Science! Web of Science provedl k 25. 10. 2021 pravidelnou revizi hodnot impakt faktoru (IF) vědeckých časopisů. U…

Prezentace časopisů ČAZV na semináři VÚRV

Dne 11. 11. 2021 se ČAZV zúčastnila formou propagačního stánku semináře „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů“, který pořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby ve své aule v Praze-Ruzyni. Prezentovány byly především časopisy související s tématem semináře, a to časopisy Plant Protection…

MZe vybralo výzkumné projekty v 5. veřejné soutěži Programu ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství vybralo výzkumné projekty v 5. veřejné soutěži Programu ZEMĚ. Podpoří je téměř půl miliardou korun. Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo výsledky 5. veřejné soutěže v rámci Programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2017–2025, ZEMĚ s počátkem řešení projektů v…

O aktivitách ČAZV v časopise Zemědělská škola

V aktuálním čísle časopisu Zemědělská škola (č. 2, roč. 84/říjen 2021) si můžete přečíst článek o dvou soutěžích pro děti a mládež, které vyhlásila ČAZV. Obě soutěže právě probíhají a zapojit se můžete až do konce ledna 2022. Podrobné informace…

Zástupci ČAZV se zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví“

Ve čtvrtek dne 4. 11. 2021 začala třídenní konference Národního zemědělského muzea s názvem „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života a zemědělství a lesnictví“. Přestože byla konference několikrát přesunuta z důvodu pandemické situace, v listopadu tohoto roku se v termínu od 4. 11. do…

Prezentace časopisů ČAZV na XXIII. Rostlinolékařských dnech

Dne 3. 11. 2021 se ČAZV prezentovala formou propagačního stánku na XXIII. Rostlinolékařských dnech, které proběhly v Domě techniky v Pardubicích. Letošní téma konference spolupořádané ČAZV znělo „Role rostlinolékařství v ochraně potravních řetězců při změně klimatu“. Mezi řečníky plenárního zasedání…

ČAZV je partnerem rostlinolékařských akcí

V minulých dnech se uskutečnily dvě významné akce s rostlinolékařskou tematikou. První bylo vyhlášení vítězů soutěže prací středoškolských studentů na rostlinolékařská témata s názvem "Rostlinolékařství - obor budoucnosti". Vyhlášení proběhlo v Národním zemědělském muzeu také za účasti předsedy předsednictva ČAZV…

Zpátky nahoru