skip to Main Content

Naše pole 2023 🗓

Dovolujeme si vás pozvat na 23. ročník celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky s názvem "Naše pole", jejímž partnerem je také ČAZV. Akce se uskuteční ve dnech 13.- 14. 6. 2023 v Nabočanech.

Tisková zpráva z plenárního zasedání OPTT a OVOJP 2023

Dne 21. 4. 2023 se uskutečnilo Plenární zasedání OPTT a OVOJP ČAZV prostřednictvím online konference. Plénum zahájil předseda výboru OPTT ing. Petr Roubal, CSc. Předsedkyně výboru OVOJP Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. seznámila členy odborů s činností předsednictva v r. 2022 a prvním čtvrtletí 2023.

Zástupci ČAZV se zúčastnili semináře „Vyhodnocení požáru NP České Švýcarsko a poučení pro budoucnost“

Dne 3. dubna 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář „Vyhodnocení požáru NP České Švýcarsko a poučení pro budoucnost“. Přednášející z řad vědců specializujících se na fyziologii lesa, ekologické škody, požáry a dále právníků a zástupců obcí z národních parků shodně konstatovali, že způsob řízení národních parků je v této podobě neudržitelný.

Zpráva z dubnového výjezdního zasedání předsednictva ČAZV

Dne 4. 4. 2023 proběhlo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. Zasedání zahájil místopředseda předsednictva prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. a poděkoval panu řediteli Ing. Machkovi za pozvání a možnost zasedání předsednictva ČAZV v Národním hřebčíně.

Propagace časopisů ČAZV v newsletteru UEAA

V pravidelném newsletteru Unie evropských zemědělských akademií (UEAA), kterou v rámci současného volebního období zastřešuje Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV)p, vyšel dne 31. března 2023 článek s názvem „Find the results of the agricultural research in CAAS Journals!”, který prezentuje a propaguje všech 11 vědeckých recenzovaných časopisů ČAZV.

Květinův den 2023 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezioborovou konferenci mladých farmakologů a toxikologů "Květinův den", který se koná 25. 5. 2023 v Brně.  Akce proběhne pod záštitou Ústavu farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárního lékařství ČAZV.
Zpátky nahoru