skip to Main Content

MZe vybralo výzkumné projekty v 5. veřejné soutěži Programu ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství vybralo výzkumné projekty v 5. veřejné soutěži Programu ZEMĚ. Podpoří je téměř půl miliardou korun. Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo výsledky 5. veřejné soutěže v rámci Programu aplikovaného výzkumu MZe na období 2017–2025, ZEMĚ s počátkem řešení projektů v…

O aktivitách ČAZV v časopise Zemědělská škola

V aktuálním čísle časopisu Zemědělská škola (č. 2, roč. 84/říjen 2021) si můžete přečíst článek o dvou soutěžích pro děti a mládež, které vyhlásila ČAZV. Obě soutěže právě probíhají a zapojit se můžete až do konce ledna 2022. Podrobné informace…

Zástupci ČAZV se zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví“

Ve čtvrtek dne 4. 11. 2021 začala třídenní konference Národního zemědělského muzea s názvem „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života a zemědělství a lesnictví“. Přestože byla konference několikrát přesunuta z důvodu pandemické situace, v listopadu tohoto roku se v termínu od 4. 11. do…

Prezentace časopisů ČAZV na XXIII. Rostlinolékařských dnech

Dne 3. 11. 2021 se ČAZV prezentovala formou propagačního stánku na XXIII. Rostlinolékařských dnech, které proběhly v Domě techniky v Pardubicích. Letošní téma konference spolupořádané ČAZV znělo „Role rostlinolékařství v ochraně potravních řetězců při změně klimatu“. Mezi řečníky plenárního zasedání…

ČAZV je partnerem rostlinolékařských akcí

V minulých dnech se uskutečnily dvě významné akce s rostlinolékařskou tematikou. První bylo vyhlášení vítězů soutěže prací středoškolských studentů na rostlinolékařská témata s názvem "Rostlinolékařství - obor budoucnosti". Vyhlášení proběhlo v Národním zemědělském muzeu také za účasti předsedy předsednictva ČAZV…

Zpráva z říjnového jednání předsednictva ČAZV

Zasedání předsednictva ČAZV se konalo 7. 10. 2021 v Praze. Předsednictvo projednávalo Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, jejíž odbornou část zaštiťuje a garantuje. Byla také zahájena diskuse nad přípravou nového programu výzkumu MZe, který bude z koncepce…

Zpátky nahoru