skip to Main Content

Medailonky odborů ČAZV

ČAZV má celkem 11 vědeckých odborů napříč zemědělstvím. Každý z nich je specifický a má v zemědělském výzkumu své nezastupitelné místo a svou historii. Nyní najdete kompletní přehled jednotlivých odborů spolu s informacemi, kdo je jeho předsedou, čím se každý…

Agricultural Economics nově v Q1 ve Scopusu

Časopis vydávaný ČAZV –  Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) byl zařazen do 1. kvartilu kategorie ekonomie, ekonometrie a finance databáze Scopus. Časopis je zároveň v druhém kvartilu kategorie zemědělských a biologických věd této databáze. Scientometrický ukazatel SJR (Scimago Journal Rank) za…

ČAZV se zúčastnila celostátní přehlídky Naše pole

Celostátní polní přehlídka odrůd a technologií Naše pole pořádaná vydavatelstvím Profi Press v Nabočanech letos oslavila 20 let svého trvání. V posledních letech je partnerem akce také ČAZV. Při zahájení dne 23. 6. pozdravil účastníky také předseda předsednictva ČAZV Jan…

ČAZV je online

V období pandemické situace v České republice a z důvodu přijatých vládních opatření nebylo možné realizovat pravidelná osobní jednání redakčních rad časopisů ČAZV ani zasedání předsednictva. ČAZV však v tomto období nijak nepolevila ve své činnosti a byla schopna se přeorientovat na jednání v online…

ČAZV se loučí s váženým kolegou Ing. Zeno Šimůnkem, CSc.

V 90. roce svého života odešel 10. června 2020 Ing. Zeno Šimůnek, CSc. Členem ČAZV byl přes 60 let, dlouhou dobu zastával funkci výzkumného náměstka ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha. Svou odbornou činnost zasvětil uplatnění bílkovin, zejména rostlinných, v lidské…

Prohlášení ČAZV k problematice sucha

Dovolujeme si Vám představit prohlášení předsednictva ČAZV k problematice sucha, které připravili členové z Odboru pedologie a vodního hospodářství ČAZV. Celé prohlášení k náhledu zde >>  

20. ročník zemědělské výstavy Naše pole 🗓

Dovolujeme si Vás pozvat na 20. ročník zemědělské výstavy Naše pole, které je ČAZV partnerem. Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice se výstavní akce Naše pole v letošním roce uskuteční formou firemních polních dnů, které se budou konat ve…

Zpráva z květnového jednání předsednictva

Dne 12. 5. 2020 se z důvodu přetrvávajících vládních opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 uskutečnilo zasedání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím online videokonference. Předsednictvo se mimo řádné agendy věnovalo především organizaci Cen ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2020.
Zpátky nahoru