skip to Main Content

Redakční rada časopisu Plant, Soil and Environment (PSE) se konala dne 3. 7. 2024, a to formou videokonference. Editor časopisu, pan prof. Vaněk a redaktorka hodnotili současný stav časopisu a jeho posun do prvního kvartilu v databázi Web of Science. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace a udržet časopis v prvním kvartilu. Na závěr jednání předseda redakční rady poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Více informací o časopise PSE najdete na: https://pse.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru