skip to Main Content

V květnu 2021 po volbě nových předsedů odborů probíhala v období od 17. května až do 31. května nominace na předsedu a místopředsedu předsednictva ČAZV. V rámci tohoto období byly obdrženy řádné nominace na obě funkce. Do funkce předsedy byl nominován pouze jeden kandidát, a to RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Na pozici místopředsedy byli nominováni 2 kandidáti, a to prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. a prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

V souladu se Statutem a jednacím řádem ČAZV (dále SJŘ) platným k 2. 12. 2020 se v rámci zasedání předsednictva dne 17. 6. 2021 od 13:30 hod ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 uskutečnila volba předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV na další funkční období 2021–2025. Před samotnou volbou probíhaly prezentace jednotlivých kandidátů. Všichni kandidáti měli před samotnou volbou představit svou osobní koncepci rozvoje odborných vědeckých aktivit ČAZV, které chtějí v případě zvolení ve funkčním období prosazovat, a které by měla ČAZV v období 2021-2025 plnit.  

Následnou volbu provedli řádně zvolení členové předsednictva ČAZV. Na základě výsledku volby předsednictvo navrhuje za nového předsedu a místopředsedu předsednictva ČAZV (dle SJŘ čl. 4 bod 3) v období 2021-2025:

  • do funkce předsedy předsednictva ČAZV: RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., ředitele Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o.,
  • do funkce místopředsedy ČAZV: prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc., pedagoga Katedry pěstování lesů, Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole.

Prezentaci kandidáta na funkci předsedy předsednictva ČAZV pana RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D. naleznete zde >>
Prezentaci kandidáta na funkci místopředsedy předsednictva ČAZV pana prof. Ing. Viléma Podrázského, Ph.D. naleznete zde >>
Prezentaci kandidáta na funkci místopředsedy předsednictva ČAZV pana prof. Ing. Lukáše Čechury, Ph.D. naleznete zde >>

Zpátky nahoru