skip to Main Content

Zasedání předsednictva ČAZV se konalo 17. 6. 2021 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7 Praha 2. Během zasedání proběhly ústní prezentace mladých vědkyň a vědců v rámci soutěže Ceny ministra zemědělství, které vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČAZV. Předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. na jednání poděkoval za spolupráci všem členům předsednictva ve funkčním období 2017 – 2021. V rámci běžné agendy předsednictvo projednalo změny ve složení redakčních rad vydávaných časopisů a schválilo nové přihlášky členů do odborů ČAZV. Nadcházející jednání předsednictva se bude konat 25. 8. 2021. Jednání se budou již účastnit členové nově zvoleného předsednictva pro funkční období 2021 – 2025.

Zpátky nahoru