skip to Main Content

Ve dnech 24. – 25. 6. 2021 se v kongresovém centru zámku Křtiny konalo zasedání Komise lesnické ekonomiky ČAZV. Programem jednání prvního dne byla tato témata – Informace o činnosti ČAZV a Odboru lesního hospodářství ČAZV, Stav lesnického ekonomického výzkumu, Současná ekonomická situace v lesním hospodářství a Informace k aktuální situaci v lesním hospodářství. Následoval blok referátů k současné ekonomické situaci lesního hospodářství a lesnicko-dřevařského komplexu a Národního plánu obnovy. Druhý den zasedání probíhala exkurze na Školním lesním podniku Křtiny. Na jednání byli zváni také členové Ekonomické sekce OLH SAPV Slovenské republiky.

Zpátky nahoru