skip to Main Content

ČAZV má celkem 11 vědeckých odborů napříč zemědělstvím. Každý z nich je specifický a má v zemědělském výzkumu své nezastupitelné místo a svou historii. Nyní najdete kompletní přehled jednotlivých odborů spolu s informacemi, kdo je jeho předsedou, čím se každý odbor zabývá a s jakými institucemi spolupracuje na našich webových stránkách v sekci Orgány ČAZV. Dozvíte se zde mj. také historický kontext vzniku odboru v rámci ČAZV či odbornou příslušnost k časopisům vydávaným akademií, tedy za kvalitu kterého vědeckého časopisu odbor odpovídá.

Medailonky jednotlivých odborů naleznete zde>> 

Zpátky nahoru