skip to Main Content

K příležitosti výročí 100 let od založení Československé akademie zemědělské (ČAZ) v roce 1924 vydala ČAZV knihu s názvem „100 let České akademie zemědělských věd 1924-2024“. nyní si ji můžete pročíst a prohlédnout také online v elektronické verzi. 

Publikace přináší pohled do historie fungování akademie, který byl v průběhu 100 let v různých formách. Měnil se název i struktura organizace, ale smysl a cíl činnosti akademie zůstává stále stejný. Tím je podpora zemědělské vědy a výzkumu, osvěta a spolupráce vědců, odborníků, akademiků i praktiků napříč všemi obory zemědělství, potravinářství a lesnictví. Kniha zároveň popisuje činnosti současné akademie v rámci jejich 12 odborů a také přehled o univerzitních pracovištích a výzkumných ústavech zaměřených na zemědělskou vědu a výzkum, které s akademií dlouhodobě spolupracují.

Na tvorbě knihy se podílelo celkem 37 autorů z řad členů ČAZV, ředitelů a pracovníků vědeckých výzkumných institucí i akademiků a praktiků napříč všemi obory zemědělství. Jde o společnou práci s cílem podpořit povědomí o komplexnosti a důležitosti zemědělské vědy a výzkumu. ČAZV již 100 let plní funkci organizace, která propaguje výsledky vědy a výzkumu a sdružuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje, vzdělávání a praxe. Vydáním knihy si ČAZV připomíná svou historii, popisuje současnost a zároveň dává nahlédnout do budoucího vývoje českého zemědělství.

ČAZV děkuje všem, kteří se na tvorbě a přípravě knihy podíleli.

Elektronickou verzi knihy najdete zde: Kniha_100 let ČAZV_online

            

Zpátky nahoru