skip to Main Content

Časopis vydávaný ČAZV –  Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) byl zařazen do 1. kvartilu kategorie ekonomie, ekonometrie a finance databáze Scopus. Časopis je zároveň v druhém kvartilu kategorie zemědělských a biologických věd této databáze. Scientometrický ukazatel SJR (Scimago Journal Rank) za rok 2019 dosáhl hodnoty  0.445. Impakt faktor za rok 2018 dosáhl hodnoty 1.0 (hodnoty za rok 2019 zatím nejsou zveřejněné). 

ČAZV gratuluje k tomuto úspěchu především editorovi časopisu prof. Ing. Vladimíru Jeníčkovi, DrSc., redaktorce Ing. Vendule Pospíšilové, Ph.D. a členům redakční rady.

Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) je mezinárodní open access časopis publikovaný v anglickém jazyce. Podrobnější informace o časopisu a archiv publikovaných článků jsou dostupné na: https://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon/

Zpátky nahoru