skip to Main Content

Vědecké časopisy ČAZV v novém kabátu

Od 1. 1. 2019 jsou vědecké časopisy ČAZV vydávány v novém designu, který pro ČAZV navrhl grafik pan Matyáš Fuchs. Design nových obálek, který vybrala na svých jednáních Vydavatelská rada a předsednictvo, zaujímá především svou jednoduchostí a moderním nádechem a odpovídá…

Náměstek ministra jmenoval editory časopisů ČAZV

V novém číle časopisu Zemědělec 51/2018 si můžete přečíst článek týkající se jmenování editorů vědeckých časopisů ČAZV. Jednotlivé editory jmenoval na podzim tohoto roku náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.  Celý článek si můžete přečíst zde>>

Rok 2020 bude rokem oslav zdraví rostlin

New York, 20. prosinec 2018. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Při této příležitosti se očekává zvyšování povědomí veřejnosti i politiků o významu zdravých rostlin a nutnosti jejich ochrany s vizí naplnit cíle OSN o udržitelném rozvoji.…

Tisková zpráva ze zasedání Odboru rostlinolékařství ČAZV

Rostlinolékařské poradenství, stanovisko odboru k přípravě budoucí společné zemědělské politiky i příprava akcí k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin byli hlavními tématy prosincového zasedání pléna odboru rostlinolékařství ČAZV. V úvodu jednání členové odboru uctili památku významných rostlinolékařů Vlastimila Rasochy, Milana Zapletala a Václava Trojana.…

Tisková zpráva z prosincového jednání předsednictva ČAZV

Dne 4. 12. 2018 se v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo poslední jednání předsednictva v tomto kalendářním roce. Zasedání bylo věnováno především bohaté účasti akademie na národních i mezinárodních konferencích a akcích konaných v listopadu, kde byla…

Vzpomínka

Měsíc listopad byl smutným obdobím, ve kterém nás navždy opustili tři významní rostlinolékaři, členové odboru rostlinolékařství ČAZV.

V Brně proběhl 22. ročník konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů

V Brněnském kongresovém centru hotelu Avanti proběhla 21. a 22. listopadu 2018 mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, kterou spolupořádala Česká akademie zemědělských věd. Úvodním slovem akci zahájil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel hostitelských organizací Výzkumného…

ČAZV na výročním zasedání ukrajinské akademie agrárních věd

Společně s dalšími zahraničními hosty poblahopřál předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. ukrajinské akademii agrárních věd (National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine) ke 100. výročí jejího založení. Slavnostní zasedání se konalo v sídle ukrajinské akademie v Kyjevě 15. listopadu 2018. Jan…

ČAZV se zúčastnila konference v NZM

ČAZV jako spolupořadatel mezinárodní interdisciplinární vědecké konference „Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě“ se zúčastnila ve dnech 8. a 9. 11. této události v Národním zemědělském muzeu. V rámci zahájení konference pronesla ředitelka ČAZV Ing. Hana…

Tisková zpráva z listopadového jednání předsednictva ČAZV

Dne 6. 11. 2018 se uskutečnilo jednání předsednictva ČAZV ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě. Zasedání bylo věnováno především změnám redakčních procesů vědeckých časopisů, spolupráci ČAZV s dalšími institucemi a účasti akademie na blížících se vědeckých konferencích. Předsednictvo se dále…

ČAZV přijala zástupce provinční rady z Korejské republiky

Dne 25. 10. 2018 přijala ČAZV delegaci šesti zástupců provinční rady oblasti Chungcheongnam-do v Korejské republice vedenou ředitelem rady. Za akademii se diskuse zúčastnila ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D. a vedoucí oddělení sekretariátu, Ing. Adéla Fajčíková.  V rámci diskuse…

Zpátky nahoru