skip to Main Content

Redakční rada časopisu Plant, Soil and Environment (PSE) se konala dne 11. 07. 2023, a to formou videokonference. Editor časopisu, pan prof. Vaněk a redaktorka hodnotili současný stav časopisu a udržení časopisu v druhém kvartilu v databázi Web of Science. Z hlediska Article Influence Score (AIS) se časopis přesunul do druhého kvartilu. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace a udržet časopis v druhém kvartilu. Na závěr jednání předseda redakční rady poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Informace o časopise PSE najdete na https://pse.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru