skip to Main Content

Časopis Horticultural Science byl prezentován na mezinárodním symposiu „III International Symposium on Fruit Culture along Silk Road Countries“ pořádaném International Society for Horticultural Science, v prostorách Zhejiang University, Hangzhou City, Čína, v termínu 10-14. července 2023. Sympózia se zúčastnilo více než 120 vědeckých a odborných pracovníků ze 7 zemí Asie, Evropy a USA. Tematicky bylo sympózium zaměřeno zejména na ovocné druhy Evropy a Asie vyskytující se na tzv. Hedvábné stezce. Časopis na symposiu prezentoval člen redakční rady prof. Dr. Sezai Ercisli (Ataturk University, Turecko) ve spolupráci s Ing. Jiřím Sedlákem, Ph.D. (VSUO, Holovousy, ČR), který se symposia též účastnil. Oběma členům redakční rady patří velké poděkování.

Více informací o symposiu najdete na: http://www.silkroad2021.org/ a https://www.ishs.org/symposium/567

Informace o časopisu Horticultural Science a archiv článků: https://hortsci.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru