skip to Main Content

Dne 23. srpna 2023 se konalo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV. Již tradičně se srpnové jednání předsednictva uskutečnilo při příležitosti zahájení agrosalonu Země živitelka v jihočeském kraji, tentokrát v Minipivovaru Jihočeské univerzity. Hlavními body jednání byla mimo řádné agendy především příprava oslav 100 let ČAZV. Předsednictvo dále intenzivně diskutovalo nad přípravou nových zákonů, především nového zákona o podpoře výzkumu, vývoj a inovaci, na kterých spolupracují. 
Další zasedání předsednictva je plánováno na 3. 10. 2023 ve Žďáře nad Sázavou.

Po zasedání předsednictva následovalo pracovní setkání předsednictva ČAZV a zástupců Ministerstva zemědělství s řediteli výzkumných organizací v resortu zemědělství, které se také konalo v prostorách Minipivovaru Jihočeské univerzity. Úvodní slovo pronesl předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. a vrchní ředitel sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství, Ing. Petr Jílek, kteří přivítali všechny účastníky jednání. Účelem setkání bylo navázat na setkání z listopadu 2022 a pokračovat nad tématy, která jsou společná všem výzkumným organizacím v resortu zemědělství, jako je rozpočet na následující roky, přípravy oslav 100. výročí založení ČAZV a plánování dnů otevřených dveří výzkumných organizací k této příležitosti. Pozornost byla věnována nutnosti vyšší a efektivnější propagaci výsledků výzkumu.   Diskuse byla také zaměřena na oblast legislativy,  na již výše zmíněný zákon o podpoře výzkumu a také na návrh zákona o v.v.i.

Zpátky nahoru