skip to Main Content

Zajímavou odbornou publikaci nazvanou „Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století“ vydala na sklonku minulého roku Česká akademie zemědělských věd (ČAZV). Kolektiv 45 autorů vytvořil monografii, jejímž hlavním cílem je připomenout významné postavy zemědělského, lesnického a potravinářského výzkumu, které se zapsaly do vývoje ve svých oborech. „Je nám ctí představit odborné veřejnosti tuto publikaci, která zrcadlí dlouhodobou snahu České akademie zemědělských věd popularizovat nejen výsledky zemědělského výzkumu, ale i jejich tvůrce“ říká předseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. a dodává: „je hlavním cílem České akademie zemědělských věd nejrůznějším způsobem podporovat český zemědělský výzkum a vědu, a to i na poli odborné literatury. Předpokládáme, že existence této monografie podnítí vznik dalších odborných prací tím, že usnadní jejich autorům přístup k historickým faktům a odborným informacím z oblasti vývoje zemědělského výzkumu a vědy.“

Monografie vyšla v nákladu 1000 ks a má 484 stran. Publikace vychází ve formě biografického slovníku. Je členěna na několik tematických okruhů: čeští zemědělští vědci od 19. do 21. století, český zemědělský výzkum ve 20. století, české zemědělské ústavy ve 20. století a zemědělské vědy. Díky tomu je i přehlednější než běžný encyklopedický slovník a umožňuje svým uživatelům lepší orientaci. Autoři v úvodu také připomínají, že publikace volně navazuje na předchozí dílo „Československá akademie zemědělská a její nástupnické organizace 1924–2004“.

 „Snahou publikace bylo zmapovat nejdůležitější milníky v českém zemědělském výzkumu prostřednictvím medailonků jeho nejvýznačnějších představitelů,“ přibližuje motivaci všech zúčastněných na vzniku knihy Ing. Hana Urbancová, Ph.D., ředitelka ČAZV. „Jsme přesvědčeni, že kniha zaplnila mezeru v odborné literatuře tohoto druhu. Doufáme, že se stane užitečnou pomůckou jak pro autory odborné zemědělské literatury, tak i pro studenty všech zemědělských studijních oborů.“

Odborná publikace „Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století“ je k dispozici v odborných a univerzitních knihovnách k prostudování, anebo je možné si v případě zájmu její výtisk osobně vyzvednout na sekretariátu ČAZV (kontakt helena.vivodova@cazv.cz).

Zpátky nahoru