skip to Main Content

Česká zemědělská univerzita v Praze & Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci

Vliv abiotických a biotických stresorů

na vlastnosti rostlin

2023

se zaměřením na využití látek, šlechtění na snížení vlivu stresorů na rostliny a ekosystémy

 která se uskuteční ve dnech  13. – 14. září 2023 v Kruhové hale TF ČZU v Praze

 Na akci budou prezentovány časopisy ČAZV se související tématikou: Horticultural Science, Plant Protection Science, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding a Plant Soil and Environment.

Více informací o konferenci najdete zde: https://czuni.cz/ud%C3%A1lost/vliv-abiotickych-a-biotickych-stresoru-na-vlastnosti-rostlin-2023/
Více informací o časopisech ČAZV najdete na: https://agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru