skip to Main Content

Předseda Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI) prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. spolu se členy odboru a zaměstnankyněmi oddělení redakce, které jsou také z velké části členky odboru připravili leták ke členství v odboru OEŘSI. Naleznete v něm, co odbor nabízí, jakým oblastem se věnuje, jaké jsou podmínky k přijetí, benefity členství a další informace.

Leták si můžete prohlédnout, stáhnout a dále sdílet zde.

Odbor OEŘSI je garantem vědeckého časopisu Agriculture Economics (AGRICECON).
Veškeré informace o časopise naleznete na www.agricecon.agriculturejournals.cz

Vedení ČAZV děkuje odboru OEŘSI za jejich proaktivní přístup a zájem o přilákání nových aktivních členů.

————–

Zajímáte se o zemědělskou ekonomiku, marketing, strategický management organizací či o oblast sociologie spjatou se zemědělstvím?

STAŇTE SE ČLENEM ODBORU EKONOMIKY, ŘÍZENÍ, SOCIOLOGIE A INFORMATIKY ČAZV!

Stanete se součástí ekonomického odboru, který je:

  • úzce zaměřen na agrární sektor, na řešení legislativních otázek či na podporu strategického rozhodování resortu v rámci Společné zemědělské ekonomiky EU,
  • garantem vědeckého časopisu Agricultural Economics – Czech, jednoho z 11 vědeckých recenzovaných časopisů vydávaných ČAZV, z nichž 10 je impaktovaných.

Rozšíříte vědecký kruh odborníků, se kterými byste mohli konzultovat vědecké práce v oboru zemědělské ekonomiky.
Získáte možnost reprezentovat vědeckovýzkumnou obec v oblasti zemědělské ekonomiky v ČR i zahraničí.
Budete mít možnost podílet se na pořádání workshopů, přednášek či tvorbě podcastů v oboru zemědělské ekonomiky.

Podmínky pro přijetí do odborů ČAZV:

  • titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent
  • u odborníků bez Ph.D. minimálně 5 let praxe
  • v oboru či ve vědě a výzkumu
  • publikační činnost
  • nenulový h-index výhodou

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na cazv@cazv.cz.

Zpátky nahoru