skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Animal Science (CJAS) byl ve dnech 27. – 29. 6. 2023 prezentován na konferenci „XI European Symposium on Poultry Welfare 2023“, která se konala v Praze. ČAZV tímto děkuje paní editorce prof. Ing. Evě Tůmové, CSc. za zajištění prezentace časopisu na uvedené odborné akci. Účastníci konference měli k dispozici propagační materiály a výtisky časopisu.

Veškeré informace o časopisu najdete na https://cjas.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru