skip to Main Content

Dovoluji si Vás informovat, že v listopadu 2023 skončí čtyřletý mandát současného předsedy, doc. Ing. PhDr. Ladislava Koutného, Ph.D., CSc., Odboru vodního hospodářství. Každý člen OVH může využít svého práva být nominován na kandidátku do výboru odboru a aktivně tak ovlivnit budoucí činnost akademie.

Konečný termín pro dodávání návrhů do výboru odboru je stanoven na 30. 9. 2023. Nominace můžete do tohoto termínu zaslat na e-mail veronika.rehorova@cazv.cz, katerina.musilova@cazv.cz nebo na doručovací adresu ČAZV Slezská 100/7 Praha 2. Volby proběhnou korespondenčním způsobem.
Volby do výboru odboru ČAZV se řídí ustanoveními Statutu a jednacího řádu ČAZV, který je dostupný zde >>

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na oddělení sekretariátu ČAZV, emailem na katerina.musilova@cazv.cz nebo telefonicky na +420 778 728 972. Veškeré aktuální informace k volbám naleznete vždy na webové stránce ČAZV www.cazv.cz.

Termín

Akce

Průběh

6. 6. 2023

Představení harmonogramu na jednání předsednictva.

Posléze zveřejnění informace o volbách do OVH a harmonogramu voleb do OVH na webu ČAZV.

Představení harmonogramu voleb do výboru OVH a předsedy odboru OVH.

Do 30. 9. 2023

Konečný termín pro podávání návrhů jmen do výboru odboru OVH.

 

Do 16. 10. 2023

Zveřejnění kandidátky do výboru OVH a rozeslání instrukcí k hlasování členům OVH.

Emailová komunikace všem členům OVH; instrukce s kandidátkou zaslány poštou všem členům OVH.

Listopad 2023

Jednání předsednictva ČAZV.

Informace všem členům OVH o probíhajícím hlasování ve výboru odboru a následující volbě předsedy odboru OVH.

6. 11. – 20. 11. 2023

Hlasování do výboru odboru OVH.

 

22. 11. 2023

Zveřejnění výsledků hlasování do výboru OVH.

Emailová komunikace všem členům OVH.

24. 11. – 30. 11. 2023

 

Setkání výboru a volba předsedy odboru OVH.

Za účasti min. 1 osoby z oddělení sekretariátu ČAZV.

Nejpozději 1. 12. 2023

 

Zveřejnění jmen zvoleného předsedy odboru OVH.

Emailová komunikace všem členům OVH, na webových stránkách ČAZV, sociálních sítích.

5. 12. 2023

Jednání předsednictva ČAZV

Informace o změnách ve složení výboru OVH a představení předsedy OVH.

Zpátky nahoru