skip to Main Content

Dne 28. 6. 2023 světová databáze Web of Science (WoS) zveřejnila hodnoty citačních metrik za rok 2022. ČAZV má v databázi Web of Science (Core Collection) zařazeno celkem 10 ze svých 11 vydávaných vědeckých časopisů. Z toho nově všech 10 časopisů má přidělen Impakt faktor (IF).

Nově získal IF časopis Journal of Forest Science (IF 1.1) a od 1. 7. 2023 bude i tento časopis zařazen ke zpoplatněným časopisům.

Ke zvýšení IF došlo u časopisu Plant, Soil and Environment (IF 2.4). Časopisy Czech Journal of Food Sciences (IF 1.3) a Horticultural Science (1.2) si udržely podobné hodnoty IF za rok 2021. U ostatních časopisů došlo k mírnému poklesu IF.

Pro hodnocení časopisů je však podstatné umístění v kvartilech (Q) příslušných kategorií WoS a zde si nejlépe vedou časopisy Agricultural Economics a časopis Plant, Soil and Environment, které jsou zařazeny do Q2. Nově postoupil do vyššího kvartilu také časopis Veterinární Medicína – Q3 v kategorii Veterinary Sciences.

Pozitivní posun rovněž učinil časopis Plant, Soil and Environment, který postoupil v rámci hodnot AIS do kvartilu Q2.

Více o časopisech ČAZV: https://agriculturejournals.cz/
Více informací o citačních metrikách WoS najdete na: https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-analytics-evaluation-and-management-solutions/journal-citation-reports/

Zpátky nahoru